Heeft Nederland de meest intelligente jeugd?

Landelijk hebben zich tot nu toe voor de universiteiten 38.964 eerstejaars ingeschreven, voor de hogescholen zijn dat er 86.282. Het totaal aan nieuwe aanmeldingen bedraagt meer dan 125.000. Laten we aannemen dat de cijfers juist zijn. Dan wordt de vraag interessant naar de omvang van de leeftijdsgroep waaruit die grote aantallen geworven worden. De cijfers van twintig jaar geleden maken duidelijk dat de geboortegroep van toen erg klein was. In 1985 werden er slechts 178.136 kinderen geboren (aantal levendgeborenen volgens CBS-opgave). In de jaren daaromheen waren dat er niet veel meer of minder: gemiddeld 180.000. Wanneer zich nu jaarlijks 125.000 nieuwe studenten aanmelden, dan blijkt dat tegenwoordig bijna 70 procent van de Nederlandse jeugd zich meldt aan de poorten van het hoger onderwijs.

Men zou kunnen denken dat dit grote aantal inschrijvers mede tot stand komt door een toevloed van buitenlandse belangstellenden. Dat is niet het geval: 16.589 studenten uit het buitenland studeren hier tegen 11.792 Nederlandse studenten in het buitenland. Ook heeft er een groei van het geboortecohort van twintig jaar geleden plaats gevonden door immigratie-aanwas: in het buitenland geboren kinderen hebben zich met hun ouders in Nederland gevestigd. Toch is er ook een emigratie-uitval. Vooral agrarische gezinnen met jonge kinderen hebben hun heil elders gezocht. Men dient zich ook te realiseren dat door sterfte in de jongere leeftijdsgroepen de geboortejaargang is verkleind.

De cijfers van aanmeldingen nieuwe studenten studiejaar 2005 geven het bijzondere beeld dat van de in Nederland opgegroeide jeugd momenteel bijna zo'n 25 procent zich aanmeldt bij een universiteit en daarnaast 45 procent terechtkomt in een hogere beroepsopleiding. Het kan het niet anders zijn dan dat Nederland de meest intelligente jeugd van de hele wereld heeft! Of is er, zonder dat iemand dat heeft opgemerkt, misschien een ongekende diploma-inflatie? Of worden er door het hoger onderwijs toch veel opleidingen aangeboden waar iedereen geschikt voor is?

    • Dr. P. Meurkens