Gele kwikstaart

Het geel van de gele kwikstaart (Motacilla flava) is stralend, lichtend en van veraf te zien, zo schittert deze vogel boven het groen van de akkers bij Roswinkel in Zuidoost-Drenthe. De vogel houdt van begroeide bermen, velden met wintertarwe en het volle loof van suikerbieten. Hier heeft hij zijn broedareaal, zeker dankzij de kleine waterpartijen in de omgeving. De borst en buik zijn helgeel, de bovenzijde is olijfgroen. Opvallend is de witte wenkbrauwstreep en de lange staart waarmee de vogel `kwikkende' bewegingen maakt. In enkele tientallen vliegen ze laag over de velden met golvende vlucht. Mijn gezelschap had deze prachtige zomervogels beloofd, en de verwachting werd waarheid. Ook in het Oldambt van Groningen en in de oude veenkoloniën treffen we hen aan. Ze strijken neer bovenin de korenaren en laten zich fraai bespieden. Geelvink en geel akkermannetje heten ze ook wel. Bedrijvige vogeltjes, aldoor op zoek naar voedsel. Waar de gele kwikstaart is, wemelt het meteen van leven op de velden.

Illustratie: Rein Stuurman (Zien is Kennen!)

freriks@nrc.nl

    • Kester Freriks