Een oorlog van duizend miljard dollar

Het verlies aan mensenlevens in Irak en Afghanistan springt maar al te zeer in het oog: er zijn daar tot dusverre meer dan tweeduizend Amerikaanse militairen gedood en 14.500 gewond. Maar de financiële tol onttrekt zich nog grotendeels aan de waarneming van het publiek; die tol zal, net als het leed van de mensen die dierbaren hebben verloren, nog lang nadat de strijd achter de rug is voelbaar blijven. Het gaat om een veel groter bedrag dan de meer dan 250 miljard dollar die nu al aan militaire operaties en wederopbouw is uitgegeven.

De basiskosten van de lopende conflicten zijn zes miljard dollar per maand – waaraan je kunt aflezen dat het Pentagon in ongekende mate werkt met dure particuliere ondernemers. Andere factoren die de kosten opdrijven zijn onder meer de premies voor rekruten en voor militairen die voor de tweede of derde keer worden ingezet, extra wedde voor reservisten en leden van de Nationale Garde, en meer dan twee miljard dollar per jaar aan extra buitenlandse hulp voor Jordanië, Pakistan, Turkije en andere landen, als beloning voor hun medewerking in Irak en Afghanistan. Reparatie en vervanging van militair materieel kosten, volgens cijfers van het begrotingsbureau van het Congres, twintig miljard dollar per jaar.

De grootste kostenposten op de lange termijn zijn echter de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid en gezondheidszorg voor gerepatrieerde militairen – die kosten kómen er, ook al zouden de vijandelijkheden morgen eindigen. Voor 159.000 veteranen van de Golfoorlog uit 1991 – een conflict dat slechts vijf weken duurde en waarbij 148 doden en 467 gewonden vielen – betalen de Verenigde Staten thans meer dan twee miljard dollar aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per jaar. Zelfs als we aannemen dat de 525.000 Amerikaanse militairen die tot dusverre in Irak en Afghanistan hebben gediend, niet op grotere schaal behandeling zullen vereisen dan hun voorgangers uit de Golfoorlog, komen deze uitkeringen waarschijnlijk neer op zeven miljard dollar per jaar voor de komende 45 jaar.

Al deze uitgaven zullen moeten worden gefinancierd uit verhoging van de federale schuld. Zelfs als de leningen snel worden terugbetaald, zal er in totaal ten minste tweehonderd miljard dollar aan extra rente moeten worden betaald. De conflicten in het Midden-Oosten hebben er ook toe bijgedragen dat de prijs van een vat olie is verdubbeld, van 30 dollar kort voor de inval in Irak in maart 2003 tot 60 dollar nu. Met iedere vijf dollar die de olieprijs stijgt, daalt ons nationale inkomen met zo'n zeventien miljard dollar per jaar. Deze simpele berekening geeft al aan dat als de Amerikaanse troepen nog vijf jaar in de regio blijven, de totale kosten van de oorlog zouden kunnen oplopen tot meer dan 1,3 biljoen dollar, oftewel 11.300 dollar voor ieder huishouden in de Verenigde Staten.

Voormalige ondersecretaris bij het ministerie van Handel (1999-2001), doceert budgettering en openbare financiën op de Kennedy School of Government aan Harvard University

©The New York Times

    • Linda Bilmes