Bond architecten wil minder regels

De omslachtige wijze waarop opdrachtgevers en hun adviseurs de Europese aanbestedingsrichtlijnen voor architecten hanteren, leidt tot onnodig hoge kosten. De richtlijnen moeten dringend worden aangepast.

Dat is de conclusie van een onderzoek van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). De Europese richtlijnen, bedoeld om de markt open te breken en mededinging te stimuleren, leiden in plaats daarvan tot ingewikkelde procedures en extreem hoge eisen. In de praktijk zijn vooral de jonge en kleinere architectenbureaus daarvan de dupe. Om een einde te maken aan de ongewenste neveneffecten heeft BNA dertig aanbevelingen opgesteld voor het Europees aanbesteden.

Volgens Joep Habets, woordvoerder van de BNA, zijn de Europese richtlijnen wel helder, maar gaat het fout in de praktische toepassing ervan. ,,Uit onzekerheid stellen opdrachtgevers soms onnodig ingewikkelde eisen.''

Er zijn twee mogelijkheden van aanbesteden: er kan gekeken worden naar de verhouding prijs-kwaliteit, of de keuze kan gemaakt worden op basis van de laagste prijs. De aanbestedingsrichtlijn kent voor beide methoden gedetailleerde aanwijzingen en puntensystemen. De kosten die de opdrachtgever en de aan de selectie deelnemende architectenbureaus in deze procedure moeten maken, lopen regelmatig op tot een kwart of zelfs eenderde van het projectbudget. Dat geld zou beter ten goede kunnen komen aan de kwaliteit van de te bouwen projecten, vindt de BNA.

Woordvoerder Habets merkt op dat de discussie over de aanbestedingsregels weer is opgelaaid door de verminderde bouwproductie waardoor soms zestig bureau's met elkaar strijden om een opdracht. ,,Wanneer een opdrachtgever eist dat een bureau al vijf scholen heeft gebouwd om een opdracht voor een nieuw schoolgebouw te kunnen krijgen, vallen er meteen al vijftig af.'' Habets vindt dat deze werkwijze er toe kan leiden dat slechts één scholenbouwend bureau in Nederland overblijft, terwijl de regels juist bedoeld zijn om dergelijke kartelvorming tegen te gaan.

BNA heeft daarom een eenvoudige procedure met weinig administratieve rompslomp ontworpen. De selectie is gericht op de kwaliteit van het te realiseren gebouw en de kwaliteit van de daarbij te betrekken professionals.