Black-out

Wanneer Bauke Muller een spel mooi afspeelt, baart dat eigenlijk geen opzien meer. Indien echter de beste speler die Nederland ooit heeft gekend in de fout springt, is dat natuurlijk wel nieuws.

Kortgeleden stuitte ik op zo'n man-bijt-hond situatie. Voor de zekerheid heb ik het spel nog even geverifieerd bij Muller zelf. Zo onzeker voelde ik mij over mijn eigen analyse. De hand deed zich voor tijdens de testmatch van vorige week tussen Nederland en Engeland. Team Oranje maakte gehakt van de eilandbewoners, maar daar gaat het nu niet om. Wel om spel 82. Om met Barend & Van Dorp te spreken, mijn nieuws van de dag:

NZ/O

♠ 6 2

♡ B 9 8 7 6 5

♦ H 7 6

♣ V 4

♠ H B 4

♠ A 10 9 8 5 3

♡ H

♡ 10 3

♦ A V B 9 8

♦ 10 2

♣ A 10 7 5

♣8 6 2

♠ V 7

♡ A V 4 2

♦ 5 4 3

♣ H B 9 3

Muller opende de oosthand met een zwakke twee in schoppen, door zijn partner Simon de Wijs afgemaakt op 4♠. Zuid, Simpson, startte ♣3, Muller liet van tafel klein bijspelen, noord won de vrouw en speelde de kleur door voor boer en aas. Muller incasseerde troefheer en speelde schoppen naar het aas. Om een of andere reden vond zuid het nodig om even te wachten met het bijspelen van troefvrouw. Muller, die nu zeker wist dat de troeven 3-1 zaten, bereidde zich voor op de ruitensnit. Nadat Simpson, die blijkbaar even een black-out had, na een kleine pauze troefvrouw onder het aas deponeerde, verliet Muller zich toch op de ruitensnit. Noord won de heer, bereikte zijn partner met ♡A, waarna zuid met ♣H de downslag incasseerde. Natuurlijk had Muller bij het vallen van troefvrouw moeten doorgaan met klaveren. Daarna immers kon hij op de alsdan hoge ♣10 zijn ruitenverliezer kwijt. Muller weet zijn fout aan een gebrek aan concentratie: ,,Halverwege stonden wij al honderd imps voor en dan ga je het allemaal wat makkelijker opvatten.'' Ach, misschien is dit spel wel tekenend voor de werkelijk klasse van Bauke Muller. Want op de momenten dat het er echt om gaat, is hij altijd op zijn post. Dit weekend is de volgende krachtmeting voor Team Oranje, de Modalfa Top 12. Ten kantore van de Amsterdamse bridgeliefhebber Max Abram strijden de 12 sterkste paren van Nederland om een goedgevulde prijzenpot.

    • Jan van Cleeff