Basisschoolsysteem leeft hier nog in de jaren vijftig

Margo Trappenburg schetst in NRC Handelsblad van 19 augustus een maatschappelijke situatie waar nog nauwelijks aandacht voor is. Het Nederlands basisschoolsysteem lijkt nog steeds in de jaren vijftig van het traditionele kostwinnersmodel te leven. Waarom wordt er niet harder aan de bel getrokken door al die ouders die tussen huis, werk en school heen en weer rennen? Te druk met het afstemmen van school- en werktijden, het goochelen met vrije dagen en de welwillendheid van partners, werkgevers, collega's en oppassen?

Op zaterdag staat een ingezonden mededeling in de krant van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin gevraagd wordt om een oplossing voor het combineren van arbeid en zorg. Er is zelfs subsidie mogelijk. Misschien kan het ministerie van OC&W een projectvoorstel indienen?

    • Inge Oevering