Balkenende verdedigt Veerman

Premier Balkenende twijfelt niet aan de integriteit van minister Veerman (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, CDA). Balkenende zei dat gisteren desgevraagd na afloop van de ministerraad. Meerdere fracties in de Tweede Kamer, waaronder regeringspartij VVD, willen opheldering van het kabinet over de vraag of Veerman zakelijke belangen in de privésfeer voldoende heeft afgeschermd van zijn publieke functioneren als minister.

Volgens Balkenende is Veerman een ,,integer minister die keihard werkt en met een groot gezag in binnen- en buitenland''. De premier omschreef Veerman als een bewindspersoon die zich zeer bewust is van zijn ,,verantwoordelijkheid als minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij''.

Balkenende gaat er dan ook van uit Veerman zelf niet zal opstappen naar aanleiding van `mogelijke slordigheden' in de manier waarop hij zijn zakelijke belangen na zijn aantreden als minister heeft geregeld. Formeel heeft Veerman sindsdien geen directe bemoeienis met de agrarische bedrijven in zijn bezit. Maar recent bleek dat zijn naam wel genoemd wordt in stukken uit twee opeenvolgende jaren bij de Franse Kamer van Koophandel over recente activiteiten van Veermans boerenbedrijf in de Dordogne. Hieruit kan worden afgeleid dat de minister directe betrokkenheid bij het bedrijf zou hebben. Zijn woordvoerder noemde dat gisteren ,,een slordigheid die niet had mogen gebeuren''.

Balkenende, die verder niet op de kwestie wilde ingaan in afwachting van beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer, vindt dat hem als formateur van twee opeenvolgende kabinetten, niets te verwijten valt. ,,Een formateur die te maken heeft met nieuwe bewindslieden, maakt afspraken over de regeling van persoonlijke belangen. Die voorzieningen worden vervolgens gemeld en dat is ook in dit geval zo gebeurd.''

Veerman zelf was gisteren niet aanwezig bij de ministerraad. Hij is op werkbezoek in Oostenrijk, Hongarije en Roemenië. Buitenlandse media, waaronder The Observer, de International Herald Tribune en The Wall Street Journal, hebben recent aandacht besteed aan de mogelijke belangenverstrengeling.