Back to the future

In uw artikel `Back to the future' (W&O 13 aug.) wordt aandacht besteed aan de Amerikaanse ruimtevaart. Ik vraag me af wat het nuttige effect van deze kostbare inspanningen voor de belastingbetaler is. Beseffende dat er in de USA 40 miljoen personen leven die niet verzekerd zijn voor ziektekosten, denk ik dat die 16 miljard dollar die NASA jaarlijks ontvangt een stuk nuttiger en effectiever besteed kan worden. Wat heb je eraan om de eigenschappen van Mars te kennen als je ziek bent en de dokter niet kunt betalen?

    • Alphons Mantel