Werkgevers doen aan inburgering

Zes grote bedrijven gaan zich de komende maanden inspannen voor hun werknemers die nog moeten inburgeren. Het gaat zowel om nieuwkomers als oudkomers in Nederland die onder de inburgeringsplicht (gaan) vallen. Doel van de pilot is om te bekijken hoe zij gestimuleerd kunnen worden het examen te halen en wat het bedrijf daarbij kan betekenen. Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) zal op 1 september een convenant hiertoe ondertekenen. Het gaat om CSU Total Care, Evean Zorg, bloemenveiling FloraHolland, Philips, cateringbedrijf Sodexho en TPG Post.