Teleurstelling om besluit kabinet

Werkgeversorganisaties en vakcentrales hebben teleurgesteld gereageerd op het besluit van het kabinet om hun voorstel over de financiering van de WW niet over te nemen. Het kabinet heeft toegezegd er bij het najaarsoverleg met hen over te zullen praten. De sociale partners willen dat werknemers gaan meebetalen aan de wachtgeldpremie voor de WW, en dat de overheid meebetaalt aan de WW-premie. Het kabinet besloot vorige week vrijdag het voorstel niet over te nemen.