Strenger toezicht op Iederwijs

Alle zogeheten Iederwijs-scholen staan komend schooljaar onder intensief toezicht. De onderwijsinspectie zal alle particuliere scholen, waaronder de Iederwijs-scholen, nogmaals bezoeken. Dat schrijft minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.

Eerder deze week bleek uit een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs dat meer dan de helft van de zogeheten Iederwijs-scholen niet aan de normen voldoet. Acht van de achttien Iederwijs-basisscholen en zes van de zeven middelbare scholen zijn negatief beoordeeld. Van der Hoeven had de Inspectie van het Onderwijs afgelopen voorjaar gevraagd nader onderzoek te doen naar Iederwijs-scholen.

Vier Iederwijs-basisscholen zijn inmiddels gesloten, één school is alsnog positief beoordeeld. Van de zes middelbare scholen met een negatief advies is er één gesloten. Over de overige vijf wil Van der Hoeven eerst informatie inwinnen bij de colleges van B en W van de desbetreffende gemeenten.

De kern van het Iederwijs-concept is dat kinderen hun eigen leerstof bepalen en hun eigen tijd invullen. Op Iederwijs-scholen bestaan geen klassen en leraren fungeren alleen als begeleiders.

De Iederwijs-scholen zijn de snelst groeiende groep particuliere scholen. Deze scholen krijgen geen subsidie van de overheid. Wel moeten ze aan de eisen van de leerplichtwet voldoen. Alleen via deze wet kan de minister de kwaliteit van deze scholen bewaken.

De inspectie moet bij misstanden de lokale leerplichtambtenaar inschakelen, die in het uiterste geval de erkenning van privé-scholen mag intrekken. Vanaf 1 augustus 2006 komt deze bevoegdheid bij de minister te liggen.