Rol jeugdarts in opsporing besnijdenis

Artsen in de jeugdgezondheidszorg worden verplicht om het onderwerp genitale verminking in gesprekken met patiëntes ter sprake te brengen.

Ook gaat de verjaringstermijn van dit misdrijf in als het slachtoffer achttien jaar is, in plaats van op het moment van besnijdenis, zoals nu het geval is.

Deze twee maatregelen maken deel uit van een pakket met voorstellen van het kabinet ter bestrijding van genitale verminking bij meisjes. Het wordt vandaag door de ministerraad besproken.

De commissie Bestrijding Vrouwelijke Genitale Verminking becijferde eerder dit jaar op basis van onderzoek in Amsterdam en Tilburg dat jaarlijks vijftig meisjes in Nederland worden besneden – het gaat hier meestal om een snede in de clitoris. Om deze vorm van mishandeling eerder te kunnen opsporen stelde de commissie voor om de schoolarts in te schakelen. Op zes, negen en dertienjarige leeftijd zou extern onderzoek van de geslachtsdelen standaard moeten zijn. Ook wilde de commissie een meldplicht voor artsen.

De regering wil medici niet verplichten om genitale verminking bij justitie te melden. Wel worden school- en huisartsen gevraagd om de hulp van het Meldpunt kindermishandeling in te roepen als ze ermee worden geconfronteerd. Artsen zijn tegen een meldplicht. Ze vrezen dat meisjes zich helemaal niet meer bij de schoolarts of de huisarts zullen melden als ze weten dat ze deze besnijdenis moeten aangeven.

Genitale verminking is strafbaar in Nederland. Om te voorkomen dat men de wet overtreedt, laten veel ouders, veelal afkomstig uit Somalië, Eritrea, Ethiopië en Soedan, hun dochters in het buitenland besnijden. Om dat bij terugkeer in Nederland ook strafbaar te kunnen stellen stemde de Tweede Kamer in met een wetsvoorstel voor de herijking van de strafmaxima. Deze aanpassing van het Wetboek van strafrecht moet nog door de senaat worden goedgekeurd.

Minister Donner (Justitie, CDA) laat nu ook de verjaringstermijn voor besnijdenis ingaan op achttien jaar. Dat geldt ook al voor kinderen die in hun jeugd zijn misbruikt. De verjaringstermijn van het zedenmisdrijf gaat pas bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd van het slachtoffer in.

In Amsterdam en Tilburg wordt al geëxperimenteerd met gespreksprotocollen voor artsen.