NLDA: Nederlandse Defensie Academie

Zes militaire instituten, waaronder de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda en het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder, gaan samenwerken onder de vlag Nederlandse Defensie Academie. De nieuwe instelling gaat op 2 september van start. KMA en KIM blijven bestaan als afzonderlijke instellingen.

Doel van de fusie is om militairen van de vier verschillende krijgsmachtdelen – landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee – al tijdens de officiersopleiding te laten samenwerken. Het toenemende aantal vredesmissies in het buitenland vereist meer samenwerking dan voorheen. Daarnaast moet de fusie zorgen voor integratie van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

De Nederlandse Defensie Academie, afgekort NLDA, heeft wetenschappelijke ambities. In aansluiting op het nieuwe bachelor-masterstelsel in het hoger onderwijs streeft men naar civiele erkenning van de opleidingen. Om dat te bereiken werkt men samen met zes universiteiten. Zo loopt met de Universiteit Twente een gemeenschappelijke bachelor Civiele techniek. Dit is de eerste studie die in 2006 leidt tot de universitaire bachelortitel. Tot nu ontvingen afgestudeerden aan de KMA en KIM na een opleiding van vier of vijf jaar alleen het officiersdiploma.

Op termijn wil de Nederlandse Defensie Academie erkend worden als universiteit. Commandant Ton van Osch: ,,We willen mee in de vaart der volkeren als het gaat om onderwijsvernieuwing. Op deze manier kunnen we onze studenten meer mogelijkheden bieden, en sluiten we beter aan op de wereld buiten Defensie.'' Het onderzoek aan de NDLA zal zich richten op drie disciplines: krijgswetenschappen, technische wetenschappen en bedrijfs- en bestuurswetenschappen.