Nieuwe wet te vroeg voor pensioensector

De pensioensector is niet in staat tijdig de pensioenregelingen aan te passen aan het nieuwe pensioenstelsel. Dit ondergraaft allerlei CAO-afspraken die dit jaar zijn gemaakt.

Uit een rondgang langs pensioenuitvoerders blijkt dat meer dan de helft van de pensioenregelingen niet tijdig kan worden aangepast aan de nieuwe wet voor vut en prepensioen. Die zou op 1 januari 2006 ingaan. Minister De Geus (Sociale Zaken, CDA) moet in september beslissen of de wet op die datum van kracht wordt. Maandag overlegt hij daarover met sociale partners en pensioenuitvoerders.

Uitstel betekent dat dit jaar gemaakte CAO-afspraken onder druk komen. Bovendien kunnen werknemers dan nog niet fiscaal aantrekkelijk sparen voor de nieuwe levensloopregeling.

Invoering per 1 januari betekent daarentegen dat voor veel werknemers onduidelijkheid ontstaat over hun pensioenpremie en de waarde van hun pensioen. Zij kunnen in theorie grote naheffingen krijgen over hun pensioengelden.

Volgens directeur Peter Borgdorff van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) zijn alle grote fondsen, zoals ABP en PGGM, wel klaar op 1 januari, maar de kleinere niet. ,,Meer dan de helft van de deelnemers is op 1 januari onder de pannen, maar minder dan de helft van de fondsen.'' Uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN blijkt dat maar éénvijfde van haar leden op tijd klaar is. 65 procent verwacht wél de vereiste CAO-afspraken te hebben gemaakt, maar de pensioenregelingen niet op tijd te kunnen aanpassen. AWVN is betrokken bij ruim 500 CAO's.

AWVN vindt dat de wet toch op 1 januari moet worden ingevoerd. ,,Veel CAO-partijen hebben wél op tijd afspraken gemaakt. Het zou doodzonde zijn als dat allemaal verspilde moeite is'', zegt hoofd arbeidsvoorwaarden Ab Fraterman van AWVN. Volgens hem moet de fiscus zich welwillend opstellen bij controle van pensioenregelingen, en dus geen belasting heffen over pensioengelden als regelingen nog niet `fiscaal zuiver' zijn.

Ook de vakcentrale FNV ziet niet veel in uitstel. Bestuurder Peter Gortzak: ,,Als voor veel werknemers de regelingen wél klaar zijn, moet de invoering doorgaan.''

Veel pensioenuitvoerders willen uitstel van de hele wet. Het Verbond voor Verzekeraars verwacht een ,,administratieve chaos'' als invoering gewoon doorgaat. Ruim de helft van de aangesloten fondsen van de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen wil uitstel.

WWW.NRC.NL: dossier pensioenen

    • Claudia Kammer
    • Elsje Jorritsma