Nerveuze markt olie en chemie voordeel Vopak

Vopak heeft de eerste zes maanden van dit jaar geprofiteerd van de grotere vraag naar opslag van olie- en chemieproducten. Het Rotterdamse opslagbedrijf beschikt momenteel wereldwijd over 32 miljoen kubieke meter opslagruimte en is actief met 72 opslagterminals in 30 landen. De Vopak-tanks in Europa, Noord-Amerika en het Verre Oosten kenden alle een hoge bezettingsgraad. Het tankopslagconcern wist door deze ontwikkeling zijn nettowinst 14 procent op te voeren tot 43,3 miljoen euro.

De omzet steeg tot ruim 326 miljoen euro. Een jaar geleden bedroeg de omzet 322 miljoen euro, maar dat was inclusief 14 miljoen euro van inmiddels afgestoten bedrijfsonderdelen. Het bedrijfsresultaat nam 15,3 procent toe tot 85,1 miljoen euro. ,,We zitten daarmee op een rendement op het geïnvesteerde vermogen van 15,9 procent'', zegt bestuursvoorzitter C. van den Driest. ,,Dat vinden we een mooi resultaat.'' Voor geheel 2005 verwacht Vopak een stijging van het bedrijfsresultaat (voor bijzondere posten) van 10 procent.

Niet alleen de nervositeit op de oliemarkt en de daarmee gepaard gaande hoge olieprijs hebben Vopak in de kaart gespeeld, ook de toegenomen omzet in olie- en chemieproducten hebben er in geresulteerd dat de opslagterminals van Vopak uitstekend bezet zijn. Vopak profiteerde vooral van een grote vraag naar olie, vooral in Azië. Als distributeur speelt Vopak in op de onbalans tussen vraag en aanbod. China heeft een enorme behoefte aan olie om de economische groei te kunnen faciliteren, maar het land heeft zelf vrijwel geen voorraden.

,,We hebben onze opslagcapaciteit opgevoerd, maar die is in deze markt zo weer verkocht'', zegt Van den Driest. Bovendien heeft Vopak meerjarige contracten in de olie- en chemiebranche, die ongeacht de marktontwikkelingen een vaste stroom inkomsten opleveren.

Het aantrekken van de chemiemarkt heeft vooral in de havens van Rotterdam en Singapore tot topdrukte geleid voor Vopak, dat plannen heeft om in een 50-procents joint venture met Gasunie een LNG-terminal (vloeibaar gas) op de Maasvlakte te bouwen.