Meer dure pillen na bezuiniging

Wie bij de drogist voor een medicijn moet betalen of bij de huisarts een duurdere variant van hetzelfde medicijn gratis mee kan krijgen, kiest voor het laatste. Dat blijkt uit een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen van vandaag.

Door mensen zelf te laten betalen voor medicijnen die ze net zo goed bij de drogist kunnen kopen, hoopte minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) geld te bezuinigen. De maatregel die inging op 1 januari 2004, zou 115 miljoen euro besparen op de medicijnuitgaven.

Dat is niet gelukt. In 2004 werd 60 miljoen bespaard op zelfzorgmiddelen, maar die besparingen lekten weg doordat patiënten overstapten naar vaak duurdere geneesmiddelen op recept, die nog wel vergoed werden. Die verschuiving deed zich met name voor bij laxeermiddelen, calciumtabletten voor mensen met een kalktekort en antihistaminica, onder meer bij hooikoorts.

De maatregel leidde tot een grootschalige verschuiving van bijvoorbeeld een goedkoop laxeermiddel als Lactulose, naar duurdere laxeermiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn, zoals Movicolon en Importal. De minister heeft de maatregel daarom ongedaan gemaakt. Vanaf 1 januari van dit jaar worden de eerder genoemde middelen weer vergoed bij een gebruik van langer dan een half jaar.

Maar nu blijkt dat het gebruik van het goedkopere laxeermiddel Lactulose weliswaar toeneemt, maar nog altijd ruim een kwart onder het niveau van twee jaar geleden blijft. En de uitgaven voor het duurdere Movicolon blijven toenemen, met 9 procent, ten opzichte van het eerste halfjaar in 2003. Naar verwachting zal er dit jaar 13 miljoen euro aan dit middel worden besteed in de openbare apotheek, ruim drie keer zo veel als in 2003.

Het gebruik van calciumtabletten is in de eerste helft van dit jaar gestegen van 320.000 recepten naar 400.000.