Daniel Barenboim

Tot het beste dat ik sedert lang in enigerlei krant of periodiek gelezen heb behoort de impressie uit Sevilla van het West-Eastern Divan Orchestra van Ramsey Nasr (Cultureel Supplement, 5 augustus). Wie zo onbevangen in een voor iedereen toegankelijk relaas inzicht verschaft in een politiek buitengewoon complexe materie, zonder wie dan ook op gevoelige tenen te trappen, en bovendien ook nog blijk geeft van inhoudelijke muzikale eruditie, kán bijna niet de vergissing begaan als zou Daniel Barenboim in Israël zijn geboren. Omdat het niet de eerste keer is dat de dirigent, die alom voor de vreedzame coëxistentie in het Midden-Oosten met als enige wapen zijn bâton vecht, gemakshalve de Israëlische nationaliteit wordt toegedicht, zij er nogmaals op gewezen dat Barenboim in 1942 te Buenos Aires als telg van een joodse familie werd geboren.

Naschrift redactie: Daniel Barenboim is inderdaad in 1942 in Buenos Aires geboren. In 1952 emigreerde hij met zijn ouders naar Israël. Vanaf dat moment heeft hij de Israëlische nationaliteit.

    • Leon Schoenmakers