Blijf af van de hoofddoekmeiden

Een onderzoek van TNS Nipo in opdracht van het blad Binnenlands Bestuur wees vorige maand uit dat een meerderheid van de Nederlanders wil dat er een wet komt die ambtenaren verbiedt een hoofddoek of andere islamitische kledij te dragen.

Bij een soortgelijk onderzoek dat in 2003 gehouden werd, vond de meerderheid van de Nederlanders het geen probleem dat overheidsfunctionarissen een hoofddoek dragen. Nu vindt 57 procent van de bevolking het een probleem wanneer een lerares een hoofddoek op heeft, en vindt 77 procent van de bevolking dat politieagentes met hoofddoek op onacceptabel zijn. Verder vindt 81 procent van de ondervraagden dat een rechter geen hoofddoek kan dragen. Dit soort onderzoeken zijn uiteraard goed om de mening van de burger te peilen. Immers, we leven in een democratisch land. Maar het doen en publiceren van zo'n onderzoek kan het klimaat jegens de hoofddoekmeiden in Nederland, onnodig verharden.

Ik ken in mijn directe kring als student en docent zeer veel hoofddoekmeiden. Wat mij is opgevallen is dat zij het erg goed doen in de Nederlandse samenleving. Ze studeren en/of werken hard om een positie binnen de Nederlandse samenleving te bevechten. Deze hoofddoekmeiden hebben het moeilijk genoeg. Dus: blijf van hun hoofddoek af. Zij veroorzaken geen maatschappelijke problemen. Zij zijn niet degenen die in naam van hun hoofddoek of van wie dan ook de Nederlandse samenleving terroriseren of aanslagen plegen.

De Nederlandse burger reist heel de wereld rond om cultuur op te snuiven, maar in eigen land heeft de meerderheid van de Nederlandse bevolking moeite met een hoofddoekambtenaar. Dit is Nederland op z'n smalst. Vroeger vond men het totaal geen probleem om les te krijgen van een non, nu vindt 57 procent van de Nederlandse bevolking het een probleem wanneer een lerares een hoofddoek op heeft. Waar zou deze omgekeerde ontwikkeling mee te maken hebben? Je zou toch denken dat het goed is dat leerlingen kennis maken met allochtone docenten die een hoofddoek dragen. Zo leren ze dat de samenleving ook uit andere mensen bestaat. Ik heb als leraar in opleiding met hoofddoek op een jaar lang les gegeven. Mijn klas bestond de ene keer uit `witte' leerlingen, de andere keer waren de klassen overwegend gemengd tot `zwart'. Ik heb totaal geen last gehad van leerlingen en/of ouders die zich achtergesteld of gediscrimineerd voelden omdat ik een hoofddoek op heb. Integendeel. Men vond mij een aanwinst voor de school en wilde mij maar al te graag houden. Waarom? Omdat de school, zoals het hoort, mij op mijn capaciteiten en kwaliteiten wist te beoordelen en niet op mijn uiterlijk.

Het stelt mij enorm teleur dat zoveel Nederlanders niet verder willen of kunnen kijken dan de hoofddoek. Ik begrijp best dat de hoofddoek, gezien de recente ontwikkelingen, geassocieerd kan worden met het onprettige imago van de islam. Maar de hoofddoekmeiden mogen nooit voor die ontwikkeling verantwoord worden gesteld. Zij zijn niet degene die aan dat imago gewerkt hebben. Hun imago is veel belovend. Afblijven dus.

Nora Kasrioui is onlangs afgestudeerd als docent maatschappijleer.

    • Nora Kasrioui