Beroepsgeheim arts

In het artikel Wat arts schrijft is geheim, wat hij filmt niet (23 augustus, pagina 2) staat dat alleen `geschriften' onder het beroepsgeheim van artsen vallen. Dat is niet juist: het beroepsgeheim betreft alle informatie. Het verbod op inbeslagname van medische gegevens is beperkt tot `geschriften'. Arts en juriste Wilma Duijst bepleit uitbreiding van dit verbod naar alle dragers van medische gegevens.