Wat niet meer mag in Groot-Brittannië

Charles Clarke, de Britse minister van Binnenlandse Zaken, heeft gisteren een lijst met richtlijnen gepubliceerd waardoor het makkelijker wordt buitenlandse radicalen het land uit te zetten of toegang tot het land te ontzeggen. Hieronder een letterlijke weergave van de tekst die is gepubliceerd:

,,De lijst van onaanvaardbare gedragingen is eerder indicatief dan uitputtend.

Het betreft alle niet-Britten die, zowel binnen het Verenigd Koninkrijk als daarbuiten op welke manier dan ook – o.a. door het verspreiden van materiaal, door preken of door het publiceren van een website – opvattingen uitdragen die:

ter bevordering van een bepaald geloof, terrorisme stimuleren, rechtvaardigen of verheerlijken;

proberen anderen aan te zetten tot terroristische daden;

andere ernstige vormen van criminele activiteiten aanmoedigen of anderen stimuleren tot ernstige criminele activiteiten; of

haat zaaien dat zou kunnen leiden tot geweld tussen verschillende gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk.

De lijst die vandaag is gepubliceerd geeft de minister van Binnenlandse Zaken geen nieuwe bevoegdheden.''