Veel te dure banken

Het kopen van aandelen in Midden- en Oost-Europese banken heeft beleggers geen windeieren gelegd. Sinds begin 2003 zijn de beurskoersen van de grootste spelers vrijwel verdrievoudigd. Toch lijken ze nu over hun top heen.

Kijk maar eens naar Sberbank, qua bezittingen de grootste bank van Rusland. De aandelen, die in de afgelopen tweeënhalf jaar met 450 procent in waarde zijn gestegen, worden verhandeld op een niveau van achttien maal de verwachte winst. Bij Poolse banken als Bank Pekao en BPH ligt dat niveau zelfs op negentien maal, vergeleken met een gemiddelde van 12,5 maal in West-Europa.

Onder deze omstandigheden is het geen verrassing dat een paar behoorlijk esoterische instellingen proberen hun waren te slijten, zoals de piepkleine Bank van Georgië. De bank heeft onlangs bekendgemaakt een beursnotering aan de Londense Aim-markt te begeren. Maar als de verkopers zich met drommen tegelijk melden, moeten kopers meestal op hun hoede zijn.

De koerspremie die de Midden- en Oost-Europese banken nu nog genieten, lijkt kwetsbaar. De winstgroei van deze banken is onvoldoende om die premie te rechtvaardigen. De economie van de regio groeit weliswaar snel – dit jaar zelfs bijna vijfmaal sneller dan die van de eurozone, aldus zakenbank Goldman Sachs – maar de banken groeien niet veel sneller dan hun West-Europese tegenvoeters. Hun winsten zullen in 2006 en 2007 naar verwachting met 10 procent toenemen, aldus schattingen van onderzoeksbureau JCF. Dat is nauwelijks sneller dan het westerse groeitempo van 9 procent.

Bovendien zijn deze winsten geflatteerd door de terugloop van het renteverschil tussen de staatsobligaties van Midden- en Oost-Europese landen en de staatsobligaties van eurozonelanden. Dat verschil is de afgelopen twee jaar gehalveerd. Dit reikte de banken een goedkope financieringsbron aan.

Sommige banken hebben de beschikbaarheid van goedkope kredieten in buitenlandse valuta's zelfs aangegrepen om hun klanten leningen in buitenlandse valuta's te verstrekken. Als het renteverschil weer toeneemt, kan de groei echter in het gedrang komen en kunnen banken die zich met dit soort praktijken hebben ingelaten het zwaar te verduren krijgen.

Onder redactie van van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Mike Verdin