Subsidie Oeganda opgeschort

Het mondiaal fonds ter bestrijding van aids, tuberculose en malaria heeft de subsidiëring van projecten in Oeganda voorlopig opgeschort. Aanleiding is een accountantsonderzoek dat stelt dat de overheid zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie en wanbeleid. Oeganda wordt beschouwd als het Afrikaanse land dat de aidsbestrijding het best heeft aangepakt.

Het mondiaal fonds heeft Oeganda in totaal vijf subsidies toegezegd voor een totaalbedrag van 201 miljoen dollar. Dat bedrag is bestemd voor projecten ter bestrijding van aids, tuberculose en malaria. Het geld gaat naar de ministeries van Financiën, Planning en Economische Ontwikkeling.

Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is bij het omrekenen van de subsidies in Oegandese shillings een koers gehanteerd die ver boven de marktwaarde lag. Dat had tot gevolg dat een aidsproject 280.000 dollar minder heeft gekregen dan waar het recht op had. Het mondiaal fonds wil niet dat patiënten slachtoffer worden van de malversaties. Met het Oegandese ministerie van Financiën is afgesproken dat de financiering doorgaat van activiteiten die van levensbelang zijn. Daarbij gaat het ondermeer om de verstrekking van aidsremmers aan patiënten wier afweersysteem al sterk door aids is aangetast.

Oeganda is een van de weinige Afrikaanse landen die de ernst van de aids-epidemie in een vroeg stadium hebben onderkend. Door preventie en behandeling is het percentage volwassenen dat met het aids-virus besmet is de laatste jaren gedaald.