Proefprocessen wegens illegale schotels

Woningcorporatie de Nieuwe Unie in Rotterdam gaat enkele proefprocessen beginnen tegen huurders met illegale schotelantennes indien zij weigeren om de schotels voor 1 januari 2006 weg te halen. Volgens de corporatie ontsieren de schotels de gevels van de huizen en beschadigen ze gevels, daken en kozijnen.

Onder illegale schotelantennes verstaat de woningcorporatie alle schotels waarvoor geen vergunning is verleend. Daarbij maakt het niet uit of de schotelantenne het straatbeeld ontsiert. Het liefst zou de Nieuwe Unie alle schotelantennes verwijderd zien, maar de corporatie denkt alleen een kans te maken in de strijd tegen illegale schotels.

De Nieuwe Unie heeft 3.200 huurders met een schotelantenne. De corporatie biedt als alternatief een abonnement op een digitaal televisiepakket van kabelexploitant UPC. Bovendien krijgen huurders met een legale schotel 250 euro bij verwijdering, bezitters van een illegale schotel krijgen 100 euro. Slechts 400 huurders hebben tot nu toe van deze regeling gebruikgemaakt en hun schotel weggehaald.

De proefprocessen zijn de nieuwste maatregel van woningcorporaties in hun al jaren durende strijd tegen schotelantennes. In 1997 oordeelde de kantonrechter in Heerlen dat een woningstichting geen verbod op schotelantennes aan huurders mocht opleggen, omdat dat in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Een Marokkaanse huurder, die de zaak had aangespannen, moest volgens de rechter de mogelijkheid hebben om ,,rechtstreeks en in vrijheid inlichtingen en denkbeelden te ontvangen zoals die in Marokko leven''.

Ook in Rotterdam zijn schotelantennes al jaren een doorn in het oog van de gemeente en woningcorporaties. Volgens de gemeente kan alleen worden opgetreden tegen schotels die aan de voorzijde van een gebouw zitten of die na 1 januari 2003 zijn geplaatst. Op die datum werden de regels voor plaatsing van schotelantennes strenger.

Corporatie De Nieuwe Unie denkt sterk te staan als het tot proefprocessen met huurders mocht komen. ,,In het huurcontract staat dat je geen schotel mag hebben'', zegt een woordvoerder van de woningbouwvereniging. ,,Bovendien bieden wij voldoende alternatieven.''