Oud-bewindsman: `Minister Breton heeft belangenconflict'

Volgens Patrick Devedjian, oud-minister van Industrie, dreigt er ,,in moreel opzicht een belangenconflict'' voor minister van Financiën Thierry Breton. Als oud-president-directeur van France Télécom heeft Breton volgens Devedjian `vriendschappen' binnen het bedrijf die het hem moeilijk maken eventuele frauduleuze praktijken objectief te bekijken. Eerder noemde Devedjian Betrons besluit om een rondetafel-bijeenkomst met de telefoniebedrijven op het ministerie af te gelasten ,,treurig''. In mei had Devedjian, toen nog minister, tien voorstellen gedaan `ter verbetering van de relatie' met de consument. Voorbeeld van een grote ergernis zijn de wachttijden in de menu's van betaalnummers. Die zouden goed zijn voor ruim driekwart van de in rekening gebrachte beltijd. Jaarlijks zou daarmee een bedrag van 54 miljoen euro gemoeid zijn. De bijeenkomst zou op 16 juni gehouden worden. Maar daarvoor werd de onder Breton ressorterende Devedjian door een herschikking van de regering gedwongen op te stappen, waarna Breton de bijeenkomst schrapte. Hij versterkte daarmee de indruk zijn vroegere bedrijf te willen helpen.