`Meer abortus door betaalde pil'

Minder tieners hadden een abortus, maar meer vroege twintigers. De vice-voorzitter van de abortusklinieken licht toe.

Het aantal abortussen is in 2004 licht toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Rutgers Nisso Groep en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Yvonne Hazeveld is vice-voorzitter van Stichting Samenwerkende Abortusklinieken Nederland (StiSan), waarbij acht van de zeventien klinieken zijn aangesloten.

Waarom is het aantal afgebroken zwangerschappen toegenomen?

,,Dit zijn de normale fluctuaties. In 2003 was er een lichte afname, nu zijn we weer bijna op het oude niveau. Het verschil met vorig jaar is een stijging van een half procent: dat zijn 183 vrouwen op een totaal van 33.342. In de categorie 20 tot 24-jarigen is het aantal afgebroken zwangerschappen wel duidelijk toegenomen. Vermoedelijk komt dat omdat voor deze groep de anticonceptiepil niet meer gratis verkrijgbaar is: sinds 1 januari 2004 is de pil voor vrouwen boven de 21 niet meer opgenomen in het ziekenfonds.''

Heeft de toename te maken met de sluiting van de Rutgershuizen?

,,De Rutgershuizen gaven gratis voorlichting en adviezen. Slechts enkele abortusklinieken hebben die taken van de Rutgersstichting overgenomen. Vrouwen kunnen daar nu terecht voor een anticonceptiespreekuur, voor adviezen over de pil of het laten inbrengen van een spiraaltje. Dat kost wel 23 euro, terwijl een abortus gratis is. Ik vind dat een beetje krom. Zo'n spreekuur zou net als het spreekuur van de huisarts vergoed moeten worden.''

In de groep meisjes tussen 15 en 19 is juist een afname van het aantal onderbroken zwangerschappen. Hoe komt dat?

,,Ik vermoed dat het sluiten van verscheidene azielzoekerscentra invloed heeft gehad op de vermindering. Vooral alleenstaande minderjarige azielzoekers vormen een kwetsbare groep, waar vaak ongewenste zwangerschappen voorkomen. In klinieken in Zwolle en Groningen, waar veel AZC's waren gevestigd, is daarom een daling in het aantal abortussen.

Ook blijkt, uit eerder onderzoek, dat scholieren op steeds jongere leeftijd seksueel actief zijn, maar wel vaker `veilig vrijen'. Jongeren zijn beter geïnformeerd. Minder meisjes raken zwanger. In veel tv-programma's voor jongeren, zoals `Neuken doe je zo' van BNN, wordt het onderwerp aangesneden.

Is er nog verschil in aantal abortussen onder groepen allochtone en autochtone vrouwen?

,,We zien dat abortussen vaker voorkomen onder Surinaamse en Antilliaanse vrouwen. In die gemeenschappen wordt niet openlijk over seks gepraat, terwijl de cultuur vrij seksueel getint is. Vermoedelijk heeft daar het hoge aantal ongewenste zwangerschappen mee te maken.''

Het aantal abortussen schommelt al een paar jaar rond dertigduizend. Kan dat worden teruggedrongen?

,,Nee. Ten eerste zullen er altijd dingen mis gaan met seks, zoals gescheurde condooms. Verder is anticonceptie niet onfeilbaar: het percentage `foutjes' zien wij terug in onze klinieken. En ten slotte zijn er altijd mensen die risico's nemen, zoals dat ook gebeurt op het gebied van drugs of hard rijden in het verkeer.''

    • Olga van Ditzhuijzen