Maatschappelijke stage voor scholier

Alle middelbare scholen kunnen vanaf 2007 met overheidsgeld een maatschappelijke stage aan hun leerlingen aanbieden. Minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) trekt 15.000 euro per school uit om de stages mogelijk te maken. Ze hoopt dat de stages bijdragen aan een besef van ,,burgerschap, waarden en normen en iets doen voor een ander'', aldus een woordvoerder van de minister.

Al sinds 1998 pleiten politieke partijen geregeld voor het invoeren van een maatschappelijke stage. Van der Hoeven zegt het idee te hebben opgepikt uit het Nationaal Jeugddebat van drie jaar geleden. In 2003 begon een proef waarbij tien scholen in staat werden gesteld een maatschappelijke stage aan hun leerlingen aan te bieden. Vorig jaar werd het budget verhoogd zodat veertig scholen konden deelnemen. Dit aantal is dit schooljaar uitgebreid naar 131. Volgens de woordvoerder van minister Van der Hoeven waren ruim 400 scholen in de mogelijkheid van een stage geïnteresseerd.

Volgend jaar is er geld voor 262 scholen, in 2007 kunnen alle scholen een aanvraag doen. Vanaf dat jaar stelt Van der Hoeven structureel 8 miljoen euro voor maatschappelijke stages beschikbaar.

De minister gaat scholen niet verplichten de stage aan te bieden. Bovendien mogen scholen zelf beslissen of ze de stage verplicht stellen aan hun leerlingen.

Als voorbeelden van maatschappelijke stages noemde Van der Hoeven training geven op de eigen sportclub, internetles geven aan ouderen en actief worden binnen de toneelclub van school.

Volgens het onderzoek Onderwijsmeter 2005, dat de minister gisteren naar de Tweede Kamer stuurde, vindt de meerderheid van de Nederlanders dat een stage de maatschappelijke betrokkenheid van leerlingen vergroot.