Lowlands zou ook zelf kunnen investeren

In het artikel over Lowlands op 17 augustus betoogt directeur Eric van Eerdenburg dat hij door uitblijven van subsidie van onder meer het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM) de theater- en dansprogrammering niet kan continueren.

Is het echter niet meer dan logisch dat Lowlands, na hiervoor reeds een aantal jaren subsidie te hebben ontvangen van het FPPM, dit programmaonderdeel zelf waarborgt als het zo succesvol is? Vanuit het idee dat het festival daarmee inhoudelijk nog aantrekkelijker wordt. Overigens vergeet hij te vermelden dat het FPPM dit jaar opnieuw subsidie verstrekt aan een ander programmaonderdeel van Lowlands.

Buiten kijf staat dat Lowlands een sterk (muziek)programma heeft en een erg goed georganiseerd en mooi festival is. Juist daarom is het moeilijk te doorgronden dat de verantwoordelijke voor `inhoudelijke zaken' wel met de vinger naar anderen wijst maar geen redenen aanvoert waarom hij zelf niet meer wenst te investeren in theater- en dansprogrammering, die nota bene naar eigen zeggen ,,heel goed werkte''.

    • Martin van Ginkel
    • Directeur Fppm