Koopkrachtherstel maar voor wie?

Goed nieuws: het kabinet werkt aan maatregelen om de koopkracht te herstellen. Terecht, want de nieuwe zorgverzekering wordt volgend jaar flink duurder, terwijl de overheid een van de weinigen is die er in deze dure tijden op vooruitgaan. De hoge olieprijs betekent duur gas en dure stroom, en daar strijken de overheden forse delen van op. En terwijl de burger lijdt onder inflatie met stijgende prijzen, stijgt de BTW-opbrengst rustig mee. Een miljardenmeevaller! Daarvan wordt dus een deel besteed aan lastenverlichting voor de burger.

De maatregelen die ons nu moeten verblijden, behelzen vooral een verlaging van de WW- en WAO-premie. Maar wie zijn de burgers voor wie deze maatregelen prettig zijn? Juist: de werknemers. Maar de kleine zelfstandigen en de gepensioneerden, die wel 1.100 euro (of meer) per persoon premie basisverzekering moeten gaan betalen (plus een aanvullende verzekering die ook wel duurder zal uitvallen dan je dacht) en die géén werkgever hebben om de 6,25 procent inkomensafhankelijke premie ,,volledig te vergoeden'', dat deel van de burgers profiteert niet van een lagere WW-premie, en evenmin van een lagere WAO-premie.

Als altijd denkt het kabinet, dat zich door de verenigde zorgverzekeraars heeft laten wijsmaken dat het voor de oude premies niet langer meer kon, uitsluitend in termen van werknemers. Alsof iedereen in dit land, inclusief 65-plussers, in loondienst is bij een onderneming, bij een non-profitorganisatie of bij de overheid zelf. Maar wacht, er is ook sprake van een verhoging van de algemene heffingskorting, en daar profiteert iedereen van! Hoera, dat scheelt enkele tientjes belasting per jaar.

Zou het voor een algemene koopkrachtverbetering voor alle Nederlanders niet een beter idee zijn om die krankzinnig opgelopen AWBZ-premie, waaraan iedereen, niet alleen de werknemer, zich blauw betaalt, tot een aanvaardbaar percentage terug te brengen? Want de kleine zelfstandigen, en de gepensioneerden, die horen er écht ook bij.

    • Mr. P.F. van Oosten de Boer