Kamer wil opheldering van Veerman

De oppositiepartijen SP en GroenLinks eisen opheldering over de zakelijke belangen van minister Veerman (Landbouw, CDA). De fracties willen hierover volgende week een spoeddebat houden.

Veerman raakte de afgelopen dagen in opspraak door publicaties in diverse dagbladen. Daarin werd een verband gelegd tussen Europese landbouwsubsidies aan Veermans bedrijven en het feit dat hij fel tegen afschaffing is van deze ondersteuning.

De oppositiepartijen komen in actie nu opnieuw documenten openbaar zijn geworden die vragen oproepen over de belangen van Veerman. De stukken komen van de Franse Kamer van Koophandel en gaan over de activiteiten van het landbouwbedrijf van Veerman in de Dordogne. Het zijn recente verzoeken om uitstel van deponering van de jaarstukken. De brieven sluiten af met `Cornelis Pieter Veerman, president' en een handtekening. De brieven zijn eerder opgevraagd door de aan de PvdA gelieerde Evert Vermeer Stichting, die onderzoek doet naar landbouwsubsidies en armoede in de (Derde) wereld. Voor zijn Franse boerenbedrijf ontvangt Veerman naar eigen zeggen per jaar 150.000 euro subsidie. Hij noemde de onderneming ,,mijn pensioen''.

De woordvoerder van Veerman betitelt de ondertekening als ,,een slordigheid, want Veerman is geen president''. Volgens hem is de handtekening onder het verzoek niet van Veerman maar van de bedrijfsleider.

Het verzoek om uitstel is twee keer gedaan, over de jaren 2004 en 2003, te weten op 25 juni 2004 en op 13 juni 2005. Op de vraag hoe dezelfde slordigheid twee keer kan voorkomen zegt Veermans woordvoerder: ,,Ik heb er geen verklaring voor, het had dus niet zo gemoeten.'' De minister zat vanmorgen in het vliegtuig en kon geen opheldering geven.

Uit brieven van premier Balkenende aan de Tweede Kamer blijkt dat de minister van Landbouw bij zijn aantreden in 2002 de zeggenschap en het beheer over zijn bedrijven in Nederland en Frankrijk ,,heeft ondergebracht bij een onafhankelijke derde''. Het gaat om de Stichting Administratiekantoor Cevemin waarvan advocaat W. van den Herik bestuurder is. Uit de hierbij behorende schriftelijke volmacht blijkt niet dat het belang van de BV `LD France', gevestigd op het huisadres van de minister in Goudswaard, ook onder die stichting valt. Veerman is hiervan volgens de Kamer van Koophandel in Rotterdam enig aandeelhouder.

In buitenlandse kranten als The Observer, International Herald Tribune en The Wall Street Journal is onlangs aandacht besteed aan het ,,conflict of interests'' waaraan Veerman zich schuldig zou maken.