Is reli-kennis in Nederland vervlied?

Edith Stein had wel wat professioneler geportretteerd mogen worden dan in NRC Handelsblad van 11 augustus is gebeurd (`In Echt bloeit het reli-toerisme').

Edith Stein (1891-1942) promoveerde summa cum laude tot doctor in de filosofie. Nochtans komt het woord filosofie in het artikel in het geheel niet voor.

Kiezen voor de waarheid is niet van de hand van de filosofe; wél Wetenschap van het Kruis. Het boek was nog niet af, toen Edith Stein op 2 augustus 1942 uit het karmelietessenklooster in Echt werd weggesleept.

Uit wraak voor het herderlijk schrijven, waarin de rooms-katholieke bisschoppen van Nederland de deportatie van joden hadden aangeklaagd en in bedekte termen de ondergang van het Derde Rijk hadden voorspeld een brief die op de laatste zondag van juli 1942 in alle katholieke kerken en kapellen van Nederland was voorgelezen werden op de eerste zondag van augustus 1942 de katholiek gedoopte joden opgepakt en met voorrang op transport naar Auschwitz gesteld. Edith Stein is derhalve niet in Duitsland vergast, zoals in het artikel staat.

Na zalig- en heiligverklaring benoemde paus Johannes Paulus II haar tot copatrones van Europa en tot patrones van de Wereldjongerendagen in Keulen. Om die reden bezochten veel buitenlandse jongerenklooster en kerk in Echt, waar een geschilderd portret van Edith Stein hangt dat model staat voor een aantal kazuifels een substantief dat zowel in het enkelvoud als in het meervoud met een `f' moet worden geschreven. Een bewijs dat reli-kennis vervliedt?

    • Jan van Lieshout