`Humane dood muskusrat te duur'

Nederlandse europarlementsleden trachten de Nederlandse vangstmethode van muskusratten te behouden. Ze verzetten zich tegen een dreigend Europees verbod op de verdrinkingsval. Zo'n verbod zou extra kosten betekenen.

7