Een Hindoestaanse religie bestaat niet

Het uitstekende artikel `De pandit moet in de polis' (NRC Handelsblad, 4 augustus) behoeft op één punt een correctie.

Hoewel de meeste Hindo(e)stanen nakomelingen van de Indiase contractarbeiders, die, na de afschaffing van de slavernij, van 1873-1914 in Noordoost-India geronseld werden voor de Surinaamse plantages inderdaad hindoe zijn, en het hindoeïsme aanhangen, rechtvaardigt dit feit nog niet het toenemend religieuze gebruik ook bij de hindoes die beter zouden moeten weten! van de geografische term `Hindo(e)staan'.

In 1873 heette het hele noordelijke deel van het Indiase subcontinent immers Hindustan, en de bewoners van dat gebied, ongeacht hun religie(!), dienovereenkomstig Hindustanen, ook al waren ze moslim of christen. Dus, evenmin als er een `Nederlandse' religie bestaat, bestaat er ook geen `Hindo(e)staanse' religie!

Zoals we langzamerhand hebben leren onderscheiden tussen Turkse, Marokkaanse, Molukse etc. moslims, christenen etc., zo dienen we in dit geval ook te nuanceren tussen Hindo(e)staanse hindoes, moslims, christenen etc.

    • K. Purivasi