`Consensus' standpunt van Kamerlid Samsom

In deze krant van 12 augustus beticht politicus Diederik Samsom journalist Joost van Kasteren van fouten (Opiniepagina, 10 augustus) bij het vergelijken van het `nieuwe partnerschap' met de `Kyoto-missie'. Vanuit mijn gezichtspunt, de wetenschap, maakt Samsom ook een paar fouten. Hij veronderstelt dat Van Kasteren zijn betoog uitsluitend baseert op de veronderstelde ondergang van de Kyoto-doctrine, omdat er een foute grafiek in de IPCC-reportage zou zijn geslopen. Samsom veronderstelt dat het Amerikaanse parlement uitsluitend aan politiek en niet aan wetenschap doet (of zou mogen doen). Een commissie van dit parlement riep de auteurs van de foute grafiek ter verantwoording, maar ook het IPCC met de vraag hoe het mogelijk is geweest dat zo'n foute grafiek zo'n prominente plaats kon gaan innemen in het propageren van zogenaamd wetenschappelijk onderbouwde, politieke maatregelen. Het Amerikaanse parlement doet niet aan wetenschap in dit geval, maar oefent kritiek uit op gesjacher in de wetenschapsbeoefening, met name dus in de klimatologie.

Wat Samsom (nog) niet door heeft, is dat de IPCC-hypothese (humane emissie van CO2 verandert het klimaat) op heel andere gronden wankelt dan mogelijk verkeerd geïnterpreteerde waarnemingen, namelijk op conceptuele bezwaren die van wetenschappelijk filosofische aard zijn. Die zijn sinds 1990 in tal van boeken reeds besproken en zeer recent door Marcel Leroux, directeur van het klimatologisch laboratorium in Lyon in diens Global warming – Myth or Reality; The erring ways of Climatology. (Springer Verlag, 2005). Aan de orde is op dit moment de vraag of wat IPCC verkondigt wel tot de wetenschapsbeoefening mag worden gerekend. Dit is een zeer ernstige zaak en men mag spreken van een (wereldwijde) crisis in de wetenschapsbeoefening. Met eerder genoemde vraag zou ook het Nederlandse parlement zich bezig kunnen houden, zonder de pretentie te hebben zich met de wetenschap zelf te bemoeien.

Tot nu toe heb ik Samsom in de media zich slechts zien conformeren met het zogenaamde `consensus' standpunt van IPCC zonder kritische vragen te stellen.

    • Oud-Lid Raad van Bestuur Tno
    • Prof.Dr.Ir. A. Rörsch