Clingendael raakt lessubsidie kwijt (Gerectificeerd)

Clingendael, het Nederlands instituut voor internationale betrekkingen in Den Haag, dat sinds 2000 overheidssubsidie krijgt voor het verzorgen van de stoomcursussen ter voorbereiding op het zware toelatingsexamen voor een baan bij de Europese Unie, raakt deze subsidie kwijt. Het Erasmus College, een onderwijsinstelling gelieerd aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit, krijgt nu de subsidie.

Clingendael is zeer teleurgesteld. Een woordvoerster spreekt van ,,kapitaalvernietiging''. De beslissing, eerder deze week, van het ministerie van Binnenlandse Zaken om de subsidie aan het Erasmus College te gunnen, volgt op de aankondiging van een nieuwe wervingsronde voor Europese ambtenaren. De EU zoekt vooral economen, statistici en specialisten die goed thuis zijn in financieel management en in boekhoudkundige controles.

Het Erasmus College kan een cursus verzorgen die algemene kennisvragen over EU-bestuur en -politiek combineert met specifieke testen over financiële vakkennis. Clingendael kan dat niet. Volgens het Haagse instituut gaat nu specifieke kennis verloren die de afgelopen jaren is gestopt in verbetering van de voorbereiding, wat heeft geleid tot meer succes voor Nederlandse kandidaten bij het Europees examen.

Clingendael gaat de eigen cursussen nu tegen kostprijs aanbieden (895 euro). De Erasmuscursus kost 1.500 euro, maar door de subsidie van Binnenlandse Zaken hoeft de kandidaat slechts 250 euro te betalen.

Als de EU nieuwe ambtenaren nodig heeft, wordt hiervoor een concours uitgeschreven. Het is een lange testprocedure waarbij ongeveer een jaar verstrijkt tussen aanmelding en eventuele plaatsing op een lijst voor inzetbare ambtenaren. Tienduizenden belangstellenden uit de EU doen jaarlijks mee, van wie 3 tot 5 procent door de selectie komt. Deze bestaat onder meer uit multiple choice-tests met allerlei kennisvragen over het Europees bestuur, een taaltest en een rekentest. Daarnaast moet een essay worden geschreven, bijvoorbeeld een denkbeeldig advies aan een Europees Commissaris, en een mondeling examen voor een jury worden afgelegd.

Nederlanders scoren over het algemeen minder goed dan hun concurrenten uit bijvoorbeeld Frankrijk en België. Het onderwijssysteem in deze landen zou beter aansluiten op de gebruikte testen.

Rectificatie

In het bericht Clingendael raakt lessubsidie kwijt (25 augustus, pagina 7) staat dat het Erasmus College subsidie krijgt voor stoomcursussen ter voorbereiding op een baan bij de EU. De correcte naam van deze onderwijsinstelling is Erasmus Academie.