Burgers krijgen 1,5 miljard, maar hoe? (Gerectificeerd)

Het kabinet neemt extra maatregelen van ruim 1,5 miljard euro om de koopkracht van de burger volgend jaar te verbeteren. Het Centraal Planbureau had geraamd dat de economische groei volgend jaar weliswaar doorzet, maar dat zonder maatregelen van het kabinet de burgers minder zouden hebben te besteden.

Tot nu toe zijn de volgende maatregelen bekend geworden. De bedragen tellen niet op tot 1,5 miljard euro, omdat het soms gaat om inkomsten die het rijk misloopt en soms om extra uitgaven.

Verhoging van de algemene heffingskorting van 1.894 euro die iedereen mag aftrekken van zijn belastbaar inkomen met 63 euro. Kosten: 700 miljoen euro.

Verlaging van de WW-premie van 5,85 procent met 1,15 procentpunt. Kosten: 400 miljoen euro.

Verhoging van de overheidsbijdrage voor kinderopvang. Kosten: 200 miljoen euro.

Het lesgeld voor 16- en 17-jarigen wordt afgeschaft. Kosten: 150 miljoen euro.

De accijns op benzine (nu 67 eurocent per liter) wordt bevroren. Kosten: 100 miljoen euro

De ouderenkortingen (belastingaftrek voor ouderen) worden aangepast. Kosten: 130 miljoen.

De kinderkortingen (belastingaftrek voor gezinnen met kinderen) gaan omhoog. Kosten: circa 90 miljoen euro.

Het aansluittarief van 52 euro dat huishoudens moeten betalen voor energie gaat niet met 50 euro omhoog, zoals eerder gepland. Kosten: 350 miljoen euro.

Verlaging van de zorgpremie voor ouderen en zelfstandigen. Dit wordt betaald door de werkgevers, maar die krijgen compensatie via een versnelde verlaging van de vennootschapsbelasting en een lagere WW-premie.

Het kabinet verwacht ook extra inkomsten uit het aardgas, omdat de prijs daarvan is gekoppeld aan de gestegen olieprijs. Daarmee kunnen voor 1,5 tot 2 miljard euro aan extra investeringen worden gedaan uit het Fonds Economische Structuurversterking. Het geld zal onder meer besteed worden aan toponderzoek, duurzame energie, de bouw van scholen voor het praktijkonderwijs, verbetering van de luchtkwaliteit, het rekeningrijden en monumentenzorg. Vanochtend werd ook bekend dat het kabinet 40 miljoen euro extra uittrekt voor de jeugdzorg, naast een eerder gereserveerde 40 miljoen euro. De financiering is nog niet duidelijk.

Rectificatie

In het artikel Burgers krijgen 1,5 miljard, maar hoe? (25 augustus, pagina 3) staat bij de maatregelen ter verbetering van de koopkracht dat de kinderkortingen omhoog gaan, wat 90 miljoen euro kost. De kinderkortingen gaan echter omlaag, en dat bespaart het rijk 98 miljoen. De algemene heffingskorting die iedereen mag aftrekken van zijn belasting (in plaats van belastbaar inkomen) gaat niet omhoog met 63 euro, maar met 68 euro.