Het nieuws van 25 augustus 2005

Veel weerstand tegen dienstenrichtlijn

De ontwerp-dienstenrichtlijn regelt de liberalisering van de Europese dienstenmarkt. Daarbij gaat het niet alleen om – vooral in Frankrijk gevreesde – Poolse bouwvakkers of Portugese landarbeiders, maar ook om bij voorbeeld consultants, architecten, reclamebureaus of beveiligingsbedrijven. Bijna 70 procent van de Europese economie bestaat uit dergelijke dienstverlening. De dienstenrichtlijn is een voorstel van de toenmalige Nederlandse eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt, VVD). de richtlijn is vooral bedoeld om nationale barrières weg te nemen die vaak het gevolg zijn van gedetailleerde regelgeving in individuele lidstaten. Belangrijk uitgangspunt in de richtlijn is het `oorsprongslandbeginsel' waarin geregeld wordt dat voor een dienstverlenend bedrijf die in een andere lidstaat actief is, de regels van het thuisland van toepassing zijn. In principe heeft de richtlijn in Nederland betrekking op alle vormen van dienstverlening, behalve bepaalde vormen van vervoer, financiële diensten en activiteiten die direct bijdragen aan de uitoefening van het openbaar gezag. Daarnaast wil het kabinet de markt van kansspelen uitsluiten van de richtlijn. Volgens de Sociaal Economische Raad (SER), die het kabinet hierover adviseerde, is de richtlijn noodzakelijk voor een interne markt van diensten in Europa. tegelijkertijd, zo concludeert de SER, heeft de richtlijn ook veel weerstand opgeroepen. De SER meent dat het Commissievoorstel voor verbetering vatbaar is, bijvoorbeeld als het gaat om bescherming van consumenten en werknemers. Er moet volgens de SER geïnvesteerd worden in de handhavingscapaciteit van diensten die bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden moeten controleren.

Met Anna het hele leven van Anna bespioneren

Een film maken die hetzelfde karakter heeft als de hoofdpersoon, dat is wat Nanouk Leopold heeft gedaan met haar tweede film Guernsey. De door haar gekozen stijlmiddelen reflecteren op subtiele wijze de psychologie van haar hoofdpersonage Anna. Zelden was in een Nederlandse speelfilm de vorm even belangrijk als de inhoud – of nog belangrijker. Anna is een personage dat het leven van een afstand gadeslaat en een positie aan de zijlijn verkiest boven midden in het leven staan. Leopold vertaalt dit door de positie van de camera eveneens van een zekere afstand naar Maria en de andere personages in Guernsey te laten kijken. Soms observeren we daarbij Anna en soms zien we wat zij ziet. Het niet helemaal deelnemen aan het leven van Anna wordt cinematografisch bekrachtigd door haar vaak aan de rand van het kader te filmen met veel ruimte om haar heen. Zo lijkt ze wat verloren rond te lopen in het door Richard van Oosterhout prachtig gefilmde CinemaScope-beeld. Net als Michelangelo Antonioni Monica Vitti of Jeanne Moreau vaak eenzaam door de modernistische delen van Milaan of Rome liet ronddwalen in zijn trilogie uit begin jaren zestig, L'avventura, La notte en L'eclisse, loopt actrice Maria Kraakman door de Vinex-wijk waarin ze woont of het nieuwe, minimalistisch ingerichte huis van haar vader op het eiland Guernsey. Het is niet haar plek. Eigenlijk is nergens haar plek. Want ook in de gebieden waar ze voor haar werk als irrigatiespecialist naartoe reist is ze niet thuis. Ze mengt zich nauwelijks met haar collega's in Egypte en leest liever een boek.