Verbod op playbacken

De Turkmeense president Saparmurat Niyazov heeft playbacken tijdens concerten per decreet verboden. Volgens Niyazov, die in 1999 werd benoemd tot president voor het leven en de voormalige sovjet-republiek regeert als dictator, heeft playbacken een negatieve invloed op de ontwikkeling van de muziekkunst. Ook op bruiloften en andere privé-feestjes mogen musici niet meer doen alsof ze zingen. Het ministerie van Cultuur en Media moet er streng op toezien dat de Turkmenen zich houden aan het nieuwste decreet van hun leider.