Tegelijk gebruik drank en drugs riskant in verkeer

Automobilisten die met drugs én alcohol achter het stuur zitten, hebben bijna 35 keer zoveel kans op letsel als nuchtere bestuurders. Voor bestuurders die meerdere drugs tegelijk hebben gebruikt, is die kans gemiddeld 25 keer groter.

Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) in Leidschendam. De SWOV deed in de periode 2000-2004 onderzoek in Tilburg. Langs verschillende wegen werden 3.799 willekeurige bestuurders onderzocht, en deze groep werd vergeleken met in totaal 184 bestuurders die met ernstige verwondingen in het ziekenhuis waren beland. Van de groep willekeurige, niet-gewonde bestuurders bleek slechts 0,8 procent alcohol en drugs te hebben gebruikt, terwijl van de gewonde bestuurders 17,5 procent een zogenoemde combigebruiker bleek te zijn.

In 2004 vielen in Nederland 881 dodelijke verkeersslachtoffers. Als de resultaten van dit onderzoek naar heel Nederland vertaald zouden worden, aldus een woordvoerder van de SWOV, dan zijn ongeveer 150 doden te wijten aan alcoholgebruik, ongeveer 90 aan een combinatie van alcohol en drugs en zo'n 70 doden aan meervoudig drugsgebruik. Er is in het onderzoek geen uitsplitsing gemaakt naar de soorten drugs. Wel is duidelijk dat vooral alcohol de ,,versterkende factor'' is. ,,Een alcoholpromillage boven de 0,8 leidt in combinatie met drugs tot een kans op letsel die 180 keer groter is'', aldus de woordvoerder.

Het drugsgebruik onder jonge automobilisten is relatief hoog, concludeert de SWOV. Bij de groep willekeurig onderzochte, niet-gewonde bestuurders bleek één op de zes jonge mannen (18 tot en met 24 jaar) drugs te hebben gebruikt; daarvan bleek 15 procent één enkele drug te hebben gebruikt en 3 procent meerdere drugs of drugs gecombineerd met alcohol.

De SWOV concludeert dat bestuurders die een combinatie van alcohol en drugs of meerdere drugs gebruiken, in het belang van de verkeersveiligheid ,,zo snel mogelijk'' moeten worden aangepakt. ,,Verbeterde wetgeving, opsporing en vervolging kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Maar er moet wel voor worden gewaakt dat een en ander niet ten koste gaat van de bestrijding van alcohol in het verkeer. Want alcoholgebruik is nog steeds een minstens zo belangrijke oorzaak van ernstige ongevallen als drugsgebruik''.