Student in Wageningen tevredener dan in Utrecht

De universiteit van Wageningen wordt door de eigen studenten het meest gewaardeerd. Ook de universiteiten van Maastricht en Eindhoven zijn geliefd. Het minst goed aangeschreven bij de eigen studenten staan de universiteiten van Delft, Amsterdam (UvA) en Utrecht. Hogeschool InHolland scoort slecht bij studenten.

Dit blijkt uit een omvangrijke enquête onder studenten in het hoger onderwijs, uitgevoerd door het Centrum voor Hoger Onderwijs Informatie voor Consument en Expert (CHOICE), in opdracht van het ministerie van Onderwijs. De ruwe cijfers zijn vanaf vandaag beschikbaar. De publieksvriendelijke versie verschijnt begin oktober als Keuzegids Hoger Onderwijs. In totaal heeft CHOICE 60.000 studenten ondervraagd in de periode 2003-2005, verdeeld over 1.000 voltijdopleidingen, 300 deeltijdopleidingen en 70 masteropleidingen.

De ondervraagde studenten hebben hun opleiding beoordeeld op zaken als inhoud, werkvormen, docenten en gebouwen. In totaal gaat het om tien criteria. Uit de verzamelde oordelen over de opleidingen komt een oordeel over de instelling, waarbij grote opleidingen zwaarder wegen dan kleine. De onderlinge verschillen in de eindcijfers zijn gering.

Het gemiddelde rapportcijfer voor de universiteiten is 6,91. De top-5 zit boven de 7. Wageningen scoort 7,15, de in Heerlen gevestigde Open Universiteit voor afstandsonderwijs 7,11, Maastricht 7,10, Eindhoven 7,05, Tilburg 7,03. De studenten in het zuiden zijn tevredener dan die in de Randstad. Onder aan de lijst staat de Technische Universiteit Delft (6,81), gevolgd door de Universiteit van Amsterdam (6,82), Utrecht (6,84) en Rotterdam (6,86).

Bij de hogescholen valt vooral de slechte score van Hogeschool InHolland op. De grootste hogeschool van Nederland, actief in Zuid- en Noord-Holland, werd dit voorjaar geconfronteerd met veel negatieve publiciteit. Onder aan de lijst staan vier vestigingen van InHolland. Bij een gemiddeld rapportcijfer voor de hogescholen van 6,75 haalt hekkensluiter Den Haag een 6,38. De vestiging in Delft staat op 6,41, Haarlem op 6,42, Rotterdam op 6,45. Vooral op het punt communicatie scoort InHolland slecht.

Zoals ook in voorgaande jaren zijn vooral kleine christelijke hogescholen geliefd bij de eigen studenten. Winnaar is, net als vorig jaar, de Christelijke Hogeschool Ede (7,21), gevolgd door de Zwolse vestiging van de Hogeschool voor de Kunsten Artez, Technische Hogeschool Rijswijk en de Gereformeerde Hogeschool Zwolle. Van de grote hogescholen worden de Arnhemse tak van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Windesheim in Zwolle en de Heerlense tak van Hogeschool Zuyd het best beoordeeld.

De SKI-database bevat ook studentenoordelen over masteropleidingen. Het hoogst gewaardeerd wordt de master bedrijfskunde van Universiteit Nijenrode (8,1), het laagst scoort de master bestuurskunde van de Vrije Universiteit (6,2).

Het onderzoek bevestigt een vermoeden dat op grond van een andere enquête deze zomer al naar buiten kwam. Maar liefst 44 procent van de 1.903 ondervraagde masterstudenten is afkomstig van het hbo. Van deze studenten volgde 52 procent een vooropleiding aan de universiteit.

Staatssecretaris Rutte (onderwijs, VVD) is een groot voorstander van het publiekelijk vergelijken van opleidingen en instellingen. Meer transparantie over prestaties, bij voorkeur in de vorm van ranglijsten, moet instellingen dwingen om meer hun best te doen en studenten verleiden om inhoudelijke keuzes te maken. Voor het einde van dit jaar komt het ministerie met een website met alle informatie die relevant is voor studiekeuzes. In oktober verschijnt bovendien de tweede editie van Kennis in kaart, een uitgave van het ministerie die de prestaties van de onderwijsinstellingen inventariseert.