Stellingen

Het oefenen voor de verdediging in de ruimte waar de promotieplechtigheid plaats zal vinden, zal niet tot een betere verdediging leiden. Franciska Koens, Universiteit Utrecht

Citeren is pronken met andermans veren. T.J.L. van Rompay, TU Delft

Bollen pellen in de jeugd verfijnt de handvaardigheid dusdanig dat dit het eventuele later uitvoeren van laboratoriumtechnieken tengoede komt. B. van Heemskerk, Universiteit Leiden

Ervaring is iets wat je krijgt nadat je het nodig had. Anneloes Kerssen, Universiteit Utrecht