Sloppen van Rio worden eigendom

Bewoners van twee sloppenwijken in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro krijgen vanaf 2006 het eigendomsrecht over hun illegaal gebouwde krotten. De wijken Vidigal en Rocinha, met 75.000 inwoners de grootste sloppenwijk van de stad, zijn de eerste waar het programma Eigendomsrecht van de federale overheid zal worden toegepast. Dat is bedoeld om de wijken in kaart te brengen en de inwoners te registreren.