Promoveren hoort niet op hogescholen

Hogescholen dienen zich in hun onderzoeksactiviteiten te beperken tot de beroepspraktijk. Het recht op het verlenen van de onderzoekstitel (PhD) blijft voorbehouden aan universiteiten.

Dat adviseert de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) aan minister Van der Hoeven. Het advies zou vanmiddag in ontvangst worden genomen door staatssecretaris Rutte. In een eerste reactie liet Rutte weten het met de AWT eens te zijn dat het hbo zich met zijn onderzoek moet beperken tot de beroepspraktijk.

Van der Hoeven had de AWT gevraagd om een advies uit te brengen over de plaats en functie van onderzoeksactiviteiten in hogescholen. Sinds een paar jaar wint onderzoek terrein op hogescholen. Deze academic drift van het hbo leidt tot wrijving met de universiteiten, die hun monopolie bedreigd zien worden.

De AWT maakt een duidelijk onderscheid tussen onderzoek aan hogescholen en universiteiten. Gaat het bij de laatste om het ontwikkelen van de wetenschap, in het hbo moet het volgens de raad gaan om het ontwikkelen van de beroepspraktijk. De raad spreekt bij het hbo over `ontwerp en ontwikkeling' in plaats van onderzoek. Kerndoel van dit type onderzoek is het opleiden van goed geschoold personeel, wat in de praktijk neerkomt op verbetering van het onderwijs en professionalisering van de docenten.

Het tweede doel van hbo-onderzoek, antwoord geven op concrete problemen van bijvoorbeeld bedrijven, beschouwt de AWT als minder belangrijk. Voor deze taak zijn allerlei alternatieve instanties beschikbaar. Voor zover hogescholen dit toch willen, kan het worden gefinancierd met privaat geld.

Het is belangrijk dat meer hbo-docenten promoveren. Omdat er aan hogescholen ,,geen vruchtbaar onderzoeksklimaat'' bestaat, moeten deze docenten aan de universiteit worden opgeleid. Dit gebeurt bij voorkeur via een verkorte opleiding, het in Nederland nog onbekende professional doctorate. Zowel hogescholen als universiteiten hebben plannen gepresenteerd voor zo'n verkorte onderzoeksopleiding. De AWT hoopt dat de minister de universitaire variant zal steunen. De doctoraatstitel PhD (voorheen doctor) moet echter gereserveerd blijven voor de onderzoeker die met een dissertatie promoveert.

Rutte zegt in een eerste reactie ook dat het jus promovendi exclusief voorbehouden moet blijven tot de universiteiten.

WWW.NRC.NL

dossier hoger onderwijs

    • Mark Duursma