Nieuw contract BA met cateraar

Het cateringbedrijf Gate Gourmet heeft gisteravond laat een beginselakkoord bereikt met British Airways (BA) over een nieuw contract. Een wilde staking bij Gate Gourmet, dat in financiële nood verkeert, leidde er twee weken geleden toe dat duizenden passagiers van British Airways dagenlang vast kwamen te zitten op het Londense vliegveld Heathrow. Een deel van het personeel van British Airways verklaarde zich solidair met 600 ontslagen medewerkers bij Gate Gourmet, en ging eveneens in staking. Onder meer op de bagageafdeling werd niet langer gewerkt zodat geen vliegtuig meer van Heathrow kon vertrekken.

Door het principeakkoord lijkt een faillissement van Gate Gourmet voorlopig van de baan. Daarop had de bedrijfsleiding de afgelopen dagen gezinspeeld.

De onderhandelingen zijn echter nog niet volledig afgesloten. Vooral de vraag of Gate Gourmet de ruim 600 werknemers die eerder waren ontslagen weer in dienst moet nemen, blijft een teer punt. Het bedrijf wil daar niet aan beginnen, de vakbond staat er echter op dat zij weer in dienst worden genomen. Onderhandelingen hierover met de Britse vervoersbond worden vandaag voortgezet.

British Airways heeft de ondertekening van het nieuwe contract afhankelijk gesteld van een overeenkomst tussen Gate Gourmet en de vakbond. De luchtvaartmaatschappij, die zo'n 30 miljoen pond (45 miljoen euro) schade leed door de staking, wil er volgens de Britse zakenkrant Financial Times zeker van zijn dat er op korte termijn geen nieuwe arbeidsconflicten uitbreken, die tot nieuwe stremmingen kunnen leiden.

Gate Gourmet levert ruim 70.000 maaltijden per dag aan British Airways. BA deed zijn eigen cateringstak in 1997 van de hand aan Swissair. De Zwitsers verkochten het bedrijf, inmiddels Gate Gourmet geheten, in 2002 aan Texas Pacific. Sinds begin dit jaar kampt Gate Gourmet echter al met acute betalingsmoeilijkheden. Enige tijd geleden staakte het bedrijf de rentebetalingen op zijn schulden ter waarde van bijna 500 miljoen euro.

In Groot-Brittannië heeft de kwestie rond Gate Gourmet een discussie aangewakkerd over de voor- en nadelen van outsourcing. BA zelf heeft door het conflict bij Gate Gourmet naar schatting 70 miljoen pond verloren.