Kabinet helpt bij duurdere zorgpolis

Het kabinet komt ouderen en zelfstandigen volgend jaar tegemoet in de kosten van hun ziektekostenverzekering. De inkomensafhankelijke premie voor mensen zonder werkgever wordt verlaagd van 6,25 procent naar 4,4 procent.

Bronnen rondom het kabinet melden dat de ministers die het meest betrokken zijn bij het financiële en sociaal-economische beleid dit gisteravond met elkaar overeen zijn gekomen. Zij zouden het voorstel vandaag voorleggen aan de overige bewindslieden, die vanochtend opnieuw bijeenkwamen om te vergaderen over de begroting voor 2006.

In het nieuwe ziektekostenstelsel, dat volgend jaar ingaat, betaalt iedereen voor zijn zorgverzekering een vaste premie, plus een inkomensafhankelijke bijdrage. Werknemers krijgen deze laatste premie vergoed van de werkgever. Zij moeten over dit extra bruto-inkomen wel belasting betalen. Wie geen werkgever heeft, moet dit bedrag zelf opbrengen. Voor ouderen met aanvullend pensioen, VUT'ers, mensen met prepensioen en zelfstandige ondernemers kan de verlaging van de premie per jaar enkele honderden euro's schelen.

Om de tegemoetkoming voor ouderen en zelfstandigen te betalen, gaat de inkomensafhankelijke bijdrage van werknemers omhoog van 6,25 procent naar 6,5 procent. Voor ouderen geldt dat ze over hun basispensioen eveneens 6,5 procent betalen, maar over hun aanvullend pensioen 4,4 procent.

Eerder heeft het kabinet laten weten dat de lasten voor werkgevers volgend jaar niet zullen worden verhoogd. Bedrijven zullen daarom gecompenseerd worden voor de voorgenomen verhoging van de ziektelasten voor hun werknemers. Hoe ze daarvoor gecompenseerd worden, is vooralsnog niet duidelijk.

Aan de zorgtoeslag, die het kabinet volgend jaar wil uitbetalen aan mensen met lagere inkomens wordt niet meer getornd. Die wordt onveranderd gebaseerd op een gemiddelde vaste premie voor de ziektekostenverzekering van 1.100 euro per jaar.

Mocht de gemiddelde premie meer dan 25 euro hoger uitvallen, dan wordt de toeslag in maart volgend jaar eveneens verhoogd. De koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland liet eerder weten te verwachten dat de gemiddelde vaste premie hoger zal uitkomen dan 1.100 euro.

De ministerraad sprak vanochtend over in totaal zo'n 1,5 miljard euro aan maatregelen om de koopkracht te verbeteren. Gisteren werd al bekend dat het kabinet de WW-premie voor werknemers wil bevriezen en nog nadenkt over een verlaging. Het zou gaan om een verlaging met 1 procentpunt, wat voor een werknemer een voordeel van maximaal 166 euro per jaar zou opleveren. Die maatregel kost 500 à 600 miljoen euro. Daarnaast is gesproken over verhoging van de algemene heffingskorting.