Herstel koopkracht

In het artikel Kabinet richt zich op herstel koopkracht (23 augustus, pagina 1) staat dat de algemene heffingskorting mag worden afgetrokken van het belastbaar inkomen. Deze korting wordt echter in mindering gebracht op de te betalen belasting. De maximale WW-premie is niet 167 euro per dag; 167 euro is het maximale dagloon waarover WW-premie wordt geheven.