Helft scholen Iederwijs voldoet niet

Meer dan de helft van de zogeheten Iederwijsscholen voldoet niet aan de normen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs.

Het ministerie van Onderwijs heeft deze resultaten vanmiddag naar buiten gebracht. Van de achttien Iederwijs-basisscholen voldoen er acht niet aan een of meer basiseisen die aan een school gesteld worden. Negen zijn positief beoordeeld, een school is nog in behandeling. Van de zeven middelbare scholen zijn zes negatief beoordeeld en is er nog een in onderzoek. De Inspectie van het Onderwijs was door minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) dit voorjaar gevraagd nader onderzoek te doen naar de snel in populariteit groeiende Iederwijs-scholen.

Binnen een paar jaar zijn er al vijfentwintig van deze scholen gesticht. De kern van het Iederwijs-concept is dat kinderen zelf bepalen wat zij leren en in welk tempo zij dat doen. Klassen bestaan er niet en leraren begeleiden alleen maar.

De oprichters van Iederwijs, onder wie voormalig zakenvrouw van het jaar Yolanda Eijgensteijn, zeggen dat kinderen op deze manier betere resultaten behalen, omdat zij vanuit hun eigen nieuwsgierigheid leren.

In maart van dit jaar, toen duidelijk werd dat de Iederwijs-scholen zo'n vlucht aan het nemen waren, ontstond politieke onrust. Tweede-Kamerlid J. de Vries (CDA) noemde Iederwijs-scholen ,,veredelde speeltuinen'' en riep minister Van der Hoeven op het matje. Zij zegde de bezorgde Tweede Kamer een onderzoek toe.

Ook zegde de minister toe het toezicht op particuliere scholen, zoals Iederwijs, te verbeteren. Sinds deze maand houdt de Onderwijsinspectie direct toezicht op het particulier onderwijs.

Als blijkt dat scholen ondermaats presteren, moet de inspectie de lokale leerplichtambtenaar inschakelen, die nu nog de erkenning van privé-scholen mag intrekken. Vanaf 1 augustus 2006 gaat deze bevoegdheid naar de minister. Iederwijs was vanmiddag onbereikbaar voor commentaar.