Duur kaartje in Randstad `niet logisch'

Een extra prijsverhoging voor treinkaartjes in de Randstad ligt volgens staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat, VVD) niet voor de hand. Dat blijkt uit haar antwoorden op vragen van het Tweede-Kamerlid Dijksma (PvdA).

Vorige maand werd bekend dat de NS een voorstel naar de consumentenorganisaties heeft gestuurd waarin is opgenomen dat de treintarieven in de Randstad op 1 januari 2006 sterker zullen stijgen dan op de regionale lijnen. De extra verhoging zou gelden voor negen trajecten, waar een enkele reis dan gemiddeld tien eurocent meer kost dan elders. In een eerste reactie liet reizigersorganisatie Rover weten dit ,,de omgekeerde wereld'' te vinden. ,,De wegen in de Randstad worden geteisterd door een verkeersinfarct en dan moet je niet de mensen de trein uitjagen met hogere prijzen'', aldus een woordvoerder van Rover.

In de antwoorden aan PvdA-Kamerlid Dijksma zegt Schultz dat ze het definitieve voorstel van de NS nog niet heeft. Omdat het drie maanden voor de ingangsdatum op het departement bekend moet zijn, verwacht Schultz dat rond 1 oktober a.s..

Op de vraag van Dijksma of het plan om reizen in de Randstad duurder te maken dan elders ,,niet zorgt voor ongewenste ongelijkheid tussen reizigers'', zegt Schultz dat er ook nu al ongelijkheid is. Er bestaan verschillende soorten abonnementen, speciale tarieven voor diverse groepen etc.

De staatssecretaris verwijst verder naar de nota Mobiliteit waarin is opgenomen dat juist de baanvakken waar het reizen niet kostendekkend is, duurder moeten worden gemaakt. ,,En dat zijn nu juist niet de baanvakken in de Randstad'', aldus Schultz. Het gaat om trajecten waar het gemiddeld aantal reizigers onder de 40.000 per werkdag blijft. Daar zijn de opbrengsten lager dan de kosten voor onderhoud en exploitatie.

Verder moeten de voorstellen van NS ook gericht zijn op groei van het aantal reizigers. ,,Het voorstel dat NS bij mij indient zal zeer goed onderbouwd moeten zijn zodat duidelijk wordt wat het effect is van een dergelijke differentiatie op de reizigersvraag, eventuele verschuivingen in vraag en aanbod'', aldus de staatssecretaris.

NS heeft eerder gezegd dat de tarieven in het hele land met 2,8 procent zullen stijgen als de ongelijke tariefstelling niet wordt toegestaan. Schultz waarschuwt het spoorbedrijf dat een zware procedure wacht, wanneer een geheel nieuw tariefsysteem zal worden voorgesteld. ,,Dan zal de concessiewet moeten worden gewijzigd'', aldus de staatssecretaris.