Versterking dijk rond Schelphoek

Het Waterschap Zeeuwse Eilanden versterkt de dijk bij Schelphoek op Schouwen-Duivenland, ten westen van Zierikzee. Het gaat om groot onderhoud aan een dijk die kort na de watersnoodramp in 1953 bij gebrek aan stortsteen werd aangelegd met asfalt. Dit asfalt bleek niet stevig genoeg. Er ontstonden scheurtjes en naden en golfaanvallen zorgden ervoor dat het asfalt los sloeg. De dijk krijgt nu over één kilometer een veertig centimeter dikke laag breuksteen, stukken blauwe kalksteen van wisselende grootte en gewicht die met gietasfalt aan elkaar worden gekit. De kosten zijn 600.000 euro. Volgend jaar wordt een tweede gedeelte van de dijk aangepakt. Ook elders in Zeeland worden dijken versterkt, zoals langs de Westerschelde door Rijkswtaerstaat. Ook dit betreft groot onderhoud. In Zeeland worden planstudies gemaakt voor het versterken van twee `zwakke schakels': de kust van Zeeuws-Vlaanderen tussen Cadzand en Breskens, en van Walcheren tussen Vlissingen en Domburg. Er zijn in totaal acht zwakke schakels langs de Nederlandse kust. De andere zwakke plekken bevinden zich tussen Den Helder en Callantsoog, de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, Noordwijk, Scheveningen, tussen Hoek van Holland en Kijkduin, en het Flaauwe Werk op Goeree. Voor deze zwakke schakels is 743 miljoen euro beschikbaar.