`Test baby's op meer ziekten'

Baby's zouden in de eerste levensweek niet op drie maar op achttien ernstige aandoeningen moeten worden getest. De Gezondheidsraad, het medisch adviesorgaan van de regering, adviseert dit vandaag aan staatssecretaris Ross (Volksgezondheid, CDA). Ook zouden ouders al tijdens de zwangerschap over de gevolgen van deze ziekten moeten worden voorgelicht.

In het advies `Neonatale screening' stelt de Gezondheidsraad dat vroege diagnose van de ziekten aanzienlijke, onherstelbare gezondheidsschade kan voorkomen. Ook kunnen ouders die nog niet op de hoogte waren van de aanwezigheid van een erfelijke aandoening, hiermee rekening houden in verband met een volgende zwangerschap.Het gaat in alle gevallen om ernstige ziekten die te behandelen zijn.

Door een zogenoemde hielprik wordt al jaren bij alle pasgeborenen in Nederland bloed afgenomen, voor screening op stofwisselingsziekten. Door toegenomen kennis over ziekten bij pasgeborenen en verbeterde diagnostiek en behandeling is het wenselijk de screening uit te breiden, aldus de raad. Ook zou het screeningsprogramma moeten worden aangepast wegens het toegenomen aantal migranten, wat meer ziekten met zich meebrengt als sikkelcelziekte.

De raad heeft uitsluitend aandoeningen aan de lijst toegevoegd die in wetenschappelijke literatuur goed omschreven zijn, en waarvan de behandelingen beschikbaar en toegankelijk zijn. Met de uitbreiding die de raad voorstelt verwacht zij in totaal gemiddeld 177 patiënten per jaar op te sporen, gemiddeld 89 meer dan met het huidige programma. In de Verenigde Staten is de lijst met op te sporen ziektes bij pasgeborenen veel langer. Daar worden baby's ook getest op onbehandelbare ziektes. De Gezondheidsraad heeft daar niet voor gekozen.

HIELPRIK pagina 3