PvdA wil kosten schoolboeken verlagen

Scholen in het voortgezet onderwijs moeten een soort boekenfonds opzetten om de kosten van de schoolboeken ,,drastisch te beperken''. Dit heeft de PvdA vandaag voorgesteld.

Volgens Tweede-Kamerlid M. Hamers van de PvdA kan het boekenfonds de ouders enkele honderden euro's per jaar besparen. Scholen zouden van het rijk een vergoeding moeten krijgen om zelf schoolboeken te kopen, die ze dan in bruikleen geven aan leerlingen. Met zo'n systeem kunnen boeken langer worden gebruikt en kunnen scholen kortingen bedingen bij uitgevers. De kosten voor de ouders zouden tot minder dan 100 euro kunnen dalen.

In het voortgezet onderwijs kiezen de docenten nu nog de boeken uit. De ouders moeten vervolgens de rekening betalen, gemiddeld 300 tot 400 euro. ,,We horen zelfs steeds meer ouders die het niet meer kunnen betalen'', aldus Hamer op de website van de PvdA. Op sommige scholen die met een systeem werken dat vergelijkbaar is met wat de PvdA voorstelt betalen ouders volgens Hamers al 30 procent minder voor de boeken dan wanneer zij die zelf hadden moeten aanschaffen.

Het boekenfonds is een van de voorstellen die de PvdA doet in haar vandaag gepresenteerde plan `Betaalbaar onderwijs: verlaging van de schoolkosten'. De PvdA bepleit ook een overheidsvergoeding die de werkelijke kosten van scholen dekt. Nu is die overheidsbijdrage te klein, aldus de PvdA, waardoor veel scholen afhankelijk zijn van bijdragen van de ouders. Scholen zouden transparant moeten zijn bij de inning van de ouderbijdragen, vindt de partij. ,,Ouders denken vaak dat ze verplicht zijn de bijdragen te betalen, ook als zij dit eigenlijk niet kunnen.'' Ook wil de PvdA verlaging van de kosten van het openbaar vervoer, schoolreisjes en werkweken voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. De onderwijscommissie van de Tweede Kamer debatteert op 29 september over de schoolkosten.